Branże

Transenter korzysta z umiejętności specjalistycznych zespołów tłumaczy, działających w różnych obszarach tematycznych. Pracę przydzielamy zawsze osobom, które biegle używają swojego języka ojczystego oraz posiadają bogate doświadczenie w tłumaczeniach dla określonej branży.

Co charakteryzuje dobrego tłumacza?
Tłumaczenie to coś więcej niż tylko suche przełożenie tekstu z jednego języka na drugi. Dobry tłumacz musi posiadać dogłębną wiedzę w określonej specjalizacji, a także znajomość specyfiki kraju, w którym tekst będzie czytany. Ważne jest znalezienie partnera tłumaczeniowego, posiadającego wiedzę i doświadczenie oraz rozumiejącego naturę twojej firmy oraz branży.

Niektóre branże, którymi się zajmujemy:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami lub skorzystaj z wyceny online.