SERVICES

What We Do

Usługi tłumaczeniowe

Bogata oferta tłumaczeń i usług lokalizacyjnych źródłem korzyści dla Ciebie

Technologie językowe

Technologie językowe, które umożliwiają zdobycie doświadczenia we współpracy z międzynarodowym

Ekologia w tłumaczeniach

Konieczność skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek oraz ulepszenia procesu biznesowego

Branże

Transenter korzysta z umiejętności specjalistycznych zespołów tłumaczy, działających w różnych obszarach.

Approach

Efektywne zarządzanie zasobami językowymi

Transenter oferuje nowoczesny sposób tłumaczenia i lokalizacji Państwa produktów i usług. Proponowane przez nas technologie językowe usprawnią obsługę klientów i umożliwią zdobycie konkurencyjności zarówno na rynku regionalnym jak i międzynarodowym. Pozwala to na zachowanie najwyższej jakości tłumaczonej treści przy krótszym czasie usługi i niższej cenie.

Staramy się w coraz szerszym zakresie wprowadzać nowoczesne technologie w procesie tłumaczenia, lokalizacji i przetwarzania języka naturalnego. To innowacyjne podejście do analizy tekstu oraz dostarczania wielojęzycznych treści, pozwala nam wspierać rozwój Państwa firmy, rozwijanie działalności na nowych rynkach, zwiększenie zadowolenia Państwa klientów oraz pokonywanie barier kulturowych i językowych w sposób szybki, łatwy i nie obciążony dodatkowymi kosztami.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: +48 71 321 5300 – nasi specjaliści opowiedzą jak zdobyć przewagę konkurencyjną korzystając z technologii językowej!

Jeśli potrzebują Państwo usługi tłumaczeniowej, zachęcamy do skorzystania z opcji darmowej wyceny i odkrycia pełnej gamy naszych możliwości!

Co charakteryzuje dobrego tłumacza?

Tłumaczenie to coś więcej niż tylko suche przełożenie tekstu z jednego języka na drugi. Dobry tłumacz musi posiadać dogłębną wiedzę w określonej specjalizacji, a także znajomość specyfiki kraju, w którym tekst będzie czytany

Get Started

We're Here To Help!

Office

Storkstraat 20
3833 LB Leusden
The Netherlands

Call Us